KEMA - HSH Stav, s.r.o.

REKONSTRUKCE, PRŮMYSLOVÉ PODLAHY, SANACE

PÍSEK STAVEBNÍ JEMNÝ
 
Jemný křemenný písek zrnitosti 0,063-1 mm.
Použití: Pro přípravu jemných omítek a štuků
 • přírodně vlhký
Pytel 40kg
30 pytlů na paletě

Pytel 25kg
48 pytlů na paletě
BÍLÝ PÍSEK STAVEBNÍ JEMNÝ
 
Jemný bílý křemenný písek zrnitosti 0,063-1 mm.
Použití:
 1. Pro přípravu bílých jemných omítek.
 2. pro zhotovení bílé lepící malty pro pkládání mramaru a průsvitných obkladů
 3. pro různé restaurátorské práce
 • dekorativní bílé barvy
 • přírodně vlhký

Technický list
Pytel 40kg
30 pytlů na paletě

Pytel 25kg
48 pytlů na paletě
PÍSEK DO OMÍTEK DO MALT
 
Mletý křemenný písek zrnitosti 0-4 mm.
Použití:
 1. pro přípravu zdící malty
 2. pro přípravu jádrových omítek
 3. pro zhotovení jemnozrnného betonu a cementových potěrů
 • přírodně vlhký

Technický list
Pytel 40kg
30 pytlů na paletě

Pytel 25kg
48 pytlů na paletě
BABY SAND - PÍSEK PRO DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
 
Jemný promývaný křemenný písek zrnitosti 0,063-0,355 mm bílé barvy.
Použití: pro pískoviště a hřiště

 • zbaven choroboplodných zárodků
 • přírodně vlhký
 • dekorativně bílé barvy
 • vyhovuje legislativě o nezávadnosti pro dětská hřiště dle zákona č.258/2000 Sb
 • splňuje hygienické limity dle vyhlášky č. 135/2004 Sb (mikrobiologické, parazizologické a chemické limity)


Technický list
Pytel 25kg
40 pytlů na paletě
Paleta je cca m3
SUCHÝ KŘEMENNÝ PÍSEK PRO SPÁROVÁNÍ
 
Plamenem sušený křemenný písek pro spárování, zrnitosti 0,1-0,8 mm, 1-2 mm. Použití: Pro spárování dlažebních kostek, zámkové dlažby a betonových dlažebních prvků.
 • vysoká sypkost
 • stejnoměrná zrnitost
 • snadné a kvalitní spárování
Pytel 40kg
30 pytlů na paletě

Pytel 25kg
48 pytlů na paletě
KŘEMENNÝ PÍSEK FILTRAČNÍ
 
Křemenné filtrační písky dle EN 12904 a DIN 4924 různé zrnitosti. Těží se ve vybraných nalezištích křemene, jsou upravovány nejmodernější technologií praní a rozdružování mokrou cestou. Jsou přírodního původu, mimořádné chemické čistoty (96-99% Sio2) bez organických příměsí, stejnoměrné zrnitosti a vynikajících mechanických vlastností. Pytel 40kg
30 pytlů na paletě

Pytel 25kg
48 pytlů na paletě

Krokova 2c, 783 71 Olomouc-Holice, Tel.: 585 150 548, fax.: 585 150 548, IČO: 25387880, DIČ: CZ25387880