KEMA - HSH Stav, s.r.o.

REKONSTRUKCE, PRŮMYSLOVÉ PODLAHY, SANACE

BETONPROTEKT K
Ochrana armatur a vazný můstek
 
Polymercementová hmota s rozptýlenými inhibitory koroze.
Použití:
 1.  k antikorozivní ochraně armatur v betonu
 2.  jako vazný můstek před reparaturou maltami BETONPROTEKT.
 3.  Pro preventivní ochranu armatur bři betonáži v korozivním prostředí(vozovky , mosty)
 • Dobrá přilnavost ke kovům a minerálním povrchům
 • Zvýšená odolnost vůči agresivním látkám

Technický list
Prohlášení o shodě
Pytel 25kg
48 pytlů na paletě

sáček 5kg
5 sáčků v kartonu

NA OBJEDNÁVKU
spotřeba: ca. 0,5 kg/m2 na jeden nátěr
BETONPROTEKT RT
Reparaturní malta pro svislé a stropní betonové plochy
 
Jednokomponentní mikroarmovaná tixotropní opravná malta, odolná solím a sulfátům. Předepsaná tloušťka vrstvy činí 5 – 40 mm
Použití:
 1. Pro opravy poškozených povrchů betonu(segregační hnízda, trhliny, stopy koroze)
 2. pro srovnání betonových stěn a stropů
 3. Pro opravy schodišťových stupňů, rohů a hran.
 • Vysoká přilnavost k podkladu
 • Tixotropnost (možno pracovat v síle vrstvy 4cm bez sjíždění)
 • Vysoké mechanické pevnosti
 • Korozivzdornost, mrazuvzdornost
 • Minimální smrštivost

Technický list
Prohlášení o shodě
Pytel 30kg
42 pytlů na paletě
spotřeba: 18 kg/m2 pro tl. vrstvy 10 mm
BETONPROTEKT RP
Reparaturní malta pro vodorovné betonové plochy
 
Jednokomponentní mikroarmovaná superplastifikovaná opravná malta, odolná solím a sulfátům. Předepsaná tloušťka vrstvy činí 10 – 40 mm
Použití: Pro opravy a srovnání vodorovných povrchů betonu a betonových podlah
 • Vysoká přilnavost k podkladu
 • Vysoké mechanické pevnosti
 • Korozivzdornost, mrazuvzdornost
 • Minimální smrštivost
 • Plastická konzistence s nízkým V/C faktorem

Technický list
Prohlášení o shodě
Pytel 30kg
42 pytlů na paletě
spotřeba: 18 kg/m2 pro tl. vrstvy 10 mm
BETONPROTEKT F
Jemná malta pro srovnání a antikorozivní ochranu betonových povrchů
 
Jednosložková polymercementová mikroarmovaná jemná malta, odolná solím a sulfátům.
Použití:
 1. Pro srovnání a ochranu nových i starých nepoškozených betonových porézních povrchů,
 2. pro opravy povrchových defektů na betonových prefabrikátech
 3. pro jemné srovnání povrchu betonu, cementových a vápenocementových omítek.
Předepsaná tloušťka vrstvy je 1 - 5 mm pro jeden nános
 • dodatečná ochrana betonu před korozí a poškození vlivem zmrazovacích cyklů
 • jemná granulace do 0,3 mm

Technický list
Prohlášení o shodě
Pytel 25kg
48 pytlů na paletě
spotřeba: ca. 3-4 kg/m2 na 2mm tl. vrstvy
ISOTAL
Hmota pro podlévání
 
Plastifikovaná cementová hmota s ganulací agegátu do 4 mm s kompenzací smrštování, vysokými počátečními i konečnými pevnostmi.
Použití: Pro podlévání kovových konstrukcí, zalévání kotev, základových ploch strojů, panelových spojů a styků, podlévání základů.
 •  nesmrštivost
 • vysoká mechanická pevnost
 • tekutě-plastická konzistence
 • neobsahuje chloridy
Pytel 30kg
42 pytlů na paletě
spotřeba: 2 kg pro vyplnění objemu 1litru
KEMACRYL
Polymerová disperze do cementových malt, k impregnacím silně nasákavých minerálních povrchů a k vytvoření vazné vrstvy
 
Polymerová disperze – tekutina mléčné barvy.
Použití:
 1. do cementových malt pro zlepšení přilnavosti a ostatních vlastností
 2. pro vazbu nového betonu na starý
 3. k impregnacím ssavých povrchů
 • zvyšuje přilnavost potěrů a malt na staré podklady
 • zvyšuje pevnost v tlaku, ohybu a střihu
 • zlepšuje zpracovatelnost betonu a cementových malt
 • snižuje V/C faktor
 • zvyšuje odolnost proti minerálním olejům a agresivním látkám

Technický list
Prohlášení o shodě
Plastové nádoby
50kg
10kg
5kg
1kg
NA OBJEDNÁVKU
spotřeba: 0,3 - 0,5 l/m2 pro vaznou vrstvu
0,7 - 1,0 l/m2 ke zhotovení cementových potěrů
0,25 - 0,5 l/m2 k impregnacím nasákavých povrchů

Krokova 2c, 783 71 Olomouc-Holice, Tel.: 585 150 548, fax.: 585 150 548, IČO: 25387880, DIČ: CZ25387880