KEMA - HSH Stav, s.r.o.

REKONSTRUKCE, PRŮMYSLOVÉ PODLAHY, SANACE

KEMAFIN CEMENT W
Bílý cement CEM I 52,5 N
 

Bílý portlandský cement CEM I 52,5 R(I).
Použití:

  1. Pro restaurátorské práce
  2. k výrobě prefabrikátů
  3. ke zhotovení pohledových betonů
  • visoke počáteční pevnosti
  • dokonalá čistota bez příměsí
  • dekorativní bílá barva
Pytel 20 kg
60 pytlů na paletě
sáček 5kg
KEMAFIN GIPS
Jemně mletá alabastrová sádra
 

Jemně mletá alabastrová sádra.
Použití:

  1. pro montáž elektroinstalace
  2. opravy zdí, prasklin a dutin
  • pouze pro vnitřní použití
Pytel 20 kg
60 pytlů na paletě
sáček 5kg
5 sáčků v kartonu
Románský cement
 

Barevnost románského cementu (RC) a malt je okrová až narůžovělá.

Odolnost proti vodě, mrazu, minimální smrštění při tuhnutí, vysoká pevnost a tvrdost, především u starších staveb - pomalá hydratizace.

Malty se vyznečují svým rychlým nástupem tuhnutí, vytváří velmi porézní, tvrdý a nasáklavý materiál, jenž má minimální opotřebení při zmrazových cyklech. Spolu s minimální smrštěním jsou předurčeny k odlitkům, tvorba ozdobných říms či lemům.

Odlitky z románského cementu (při použití čisté siliky-křemene a RC) jsou podobné jak svou barevností tak svou strukturou jemnozrného pískovce nažloutlé barvy. Barevnost se do jisté míry ovlivňuje frakcemi a zrnitostí přidávaného písku.

 

Ke každému balení cementu se přidává lahvička zpomalovače tuhnutí.

25kg/ks

Krokova 2c, 783 71 Olomouc-Holice, Tel.: 585 150 548, fax.: 585 150 548, IČO: 25387880, DIČ: CZ25387880